A A A

1 wpłata na remont kościoła

26 i 31 maja wpłacono łącznie na konto Parafii 12.050 PLN. Suma ta zebrana została od 100 rodzin. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy! Dziękujemy również panom z Rady Sołeckiej z Wioski za poświęcony czas na zbiórkę pieniądzy.