A A A

Sołectwo Wioska

W wyniku wyborów na zebraniu wiejskim w dniu 24.10.2014 w Wiosce sołtysem wsi został:

Bogdan Schulz

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

Radosław Hetmański

Marek Korbas

Paweł Lepa

Tomasz Tadeusz

Krzysztof Wawrzyniak

 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów informuje

  w mailu otrzymanym w dniu 12.03.2014 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów prosi o zamieszczenie poniższej informacji:

   

   

   

  MAMY  nową  ustawę o funduszu sołeckim

   

   

  Prosimy o zawieszenie tej informacji na swoich stronach internetowych i podzielenie się tą informacją z mieszkańcami.

   

   

  Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

  - realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

  - możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

  - wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

   

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

   

   

  Z wyrazami szacunku,

   

   

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

   

  ul. Zofii Urbanowskiej 8

  62-500 Konin

   

   

  tel  63 243 75 80 wew. 3

   

  fax 63 243 75 80 wew. 1

   

   

  www.kss.org.pl

   

   

   

   


 • Informacje od Sołtysa

 • Kontakt

 • Nasze Sprawy

  Do Sołtysa wpływają nowe wnioski i pisma mieszkańców dotyczące wykonania chodnika, założenia oświetlenia. Pisma te kierowane są przez Sołtysa dalej do Burmistrza Rakoniewic.

   

  Na początku lutego złożone zostało pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg w Urzędzie Miejskim w Rakoniewicach z prośbą o utwardzenie dróg gruntowych w Wiosce. Mieszkańcy skarżyli się na błotniste i podtopione drogi. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie,

 • Ogłoszenia