A A A

3 wpłata na remont kościoła

2 września na konto Parafii wpłacono kwotę 7.175 PLN. Jest to suma zebrana od mieszańców Wioski. Wszystkim wpłacającym serdecznie dziękujemy.