A A A

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów informuje

w mailu otrzymanym w dniu 12.03.2014 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów prosi o zamieszczenie poniższej informacji:

 

 

 

MAMY  nową  ustawę o funduszu sołeckim

 

 

Prosimy o zawieszenie tej informacji na swoich stronach internetowych i podzielenie się tą informacją z mieszkańcami.

 

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

tel  63 243 75 80 wew. 3

 

fax 63 243 75 80 wew. 1

 

 

www.kss.org.pl