A A A

Malowanie budynku!

Szczególne podziękowania dla Panów: Michała Korbasa, Michała Ududa i Jacka za malowanie zewnętrznych ścian budynku sali. Sala, strażnica oraz bar zostaną pomalowane na piękny kolor. Efekty pokażemy po ukończeniu prac a teraz można go podziwiać na żywo:)