A A A

Ogrody piękne są...

Ogrody piękne są...

22 lutego delegacja pań z KGW w Wiosce uczestniczyła w seminarium nt. "Ogrody piękne są...", które odbyło się w MDS-ie w Wielichowie. Seminarium poświęcone pielęgnacji roślin zorganizował Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. a skierowane było do pań zrzeszonych w organizacjach pozarządowych w powiecie grodziskim.

 

Delegacja Pań KGW Wioska