A A A

Oświetlenie przy posesji nr 26

Dnia 21.06.2011 wpłynęło do sołtysa pismo takiej treści: