A A A

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

Dnia 28 marca 2011 o godzinie 10:00 w Wiosce nastąpiło otwarcie nowowybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej. W otwarciu uczestniczyli: Burmistrz Rakoniewic pan Gerard Tomiak, Proboszcz Parafii ks. Stanisław Wieszczeciński, Radny Krzysztof Wawrzyniak, Sołtys Jabłonnej pani Anna Gracz, Sołtys Wioski pan Bogdan Schulz, Włodzimierz Ciesielczak - Rejon Dróg Grodzisk, pan 
Bartkowiak - Dyrektor Powiatowego Rejonu Dróg, Jarosław Marciniak - Sekretarz Gminy, Ryszard Nowaczyk - projektant, Józef Bernakiewicz - radny, pan Paweł Sobecki, pan  Władysław Wójcik, pan Kazimierz Nowacki, pan Maciej Brojakowski.
Po krótkim prześciu ścieżką i wspólnej modlitwie ksiądz dokonał poświęcenia. Po podziękowaniu Burmistrzowi przez Panią Annę Gracz i wręczeniu mu kwiatów wygłosił on krótkie przemówienie. Po nim głos zabrał Sołtys Wioski. Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek ufundowany przez wykonawcę ścieżki Wioska-Jabłonna pana Brojakowskiego do siedziby firmy pana Schulza.