A A A

Tradycyjnie meczowo 15 sierpnia

Tradycją jest już, że 15 sierpnia odbywa się w naszej Wiosce mecz Kawalerowie - Żonaci. Tak było również w tym roku. Wygrała drużyna Kawalerów.
Kawalerowie zagrali również mecz z Juniorami. Drużyna Żonatych natomiast rozegrała mecz z Młodzikami.

Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały z rąk sołtysa dyplomy i puchary.