A A A

Partnerstwo z Rothenschirmbach

8 października 2011 sołtysi wiosek Rothenschirmbach - Jürgen Grobe i Wioski - Bogdan Schulz podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej.

Współpraca odbywać się będzie również pomiędzy stowarzyszeniami Wir für Rothenschirmbach, którego prezesem jest Marco Naumann i Stowarzyszeniem Wioska, którego prezesem jest Izabela Schulz. Przy podpisaniu umów obecni byli m.in: Starosta Powiatu Grodziskiego pan Mariusz Zgaiński, Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice pan Gerard Tomiak, Burmistrz Miasta i Gminy Eisleben pani Jutta Fischer, radny Gminy Rakoniewice pan Krzysztof Wawrzyniak. Podpisanie umowy o współpracy zbiegło się z organizowanym w Rothenschirmbach już po raz 3 tzw. jesiennym rynkiem, na którym to lokalni producenci żywności mogą zaprezentować swoje produkty. Na uroczystość przybyli również mieszkańcy Wioski. Przy okazji zwiedzili miejscowość i zapoznali się z mieszkańcami.

 

 

  • Podpisanie umowy o współpracy między miejscowościami

    8 października w Eisleben (Niemcy) nastąpi podpisanie umowy o współpracy między Wioską a Rothenschirmbach (gmina Eisleben). Umowę w imieniu gminy Rakoniewice podpisze pan Gerard Tomiak, w imieniu gminy Eisleben pani Jutta Fischer, w imieniu Wioski pan Bogdan Schulz a w imieniu Rothenschirmbach pan Jürgen Grobe.

     Będzie to pierwsza umowa o współpracy pomiędzy wsią polską i niemiecką.