A A A

Zarząd Stowarzyszenia Wioska

Schulz Izabela - Prezes

Marek Anita - Zastępca Prezesa

Lechniak Dominika - Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Wawrzyniak Krzysztof

Lepa Paweł

Tadeusz Tomasz

Stowarzyszenie Wioska liczy 28 członków.